π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet aliquyam elitr magna.

: Všemožné | : Ivet | : 14. 12. 2011 21:50 | Hodnocení 0Hodnocení 1Hodnocení 2Hodnocení 3Hodnocení 4Hodnocení 5Hodnocení 6Hodnocení 7Hodnocení 8Hodnocení 9Hodnocení 10 5,00 od 1 člověka
Peťa: Můžu se na něco zeptat?
<chvíle tázavého ticha>
Peťa: <nenápadně> Vlastně asi nic...
Ivet: Ale jo, klidně se zeptej ;-)
Peťa: Když já už nevím, na co...